Konkurs turystyczny OMTTK

 

Zapraszając dzieci i młodzież do uczestnictwa w OMTTK chcielibyśmy zaszczepić w nich ciekawość świata, szacunek do przyrody i tradycji kulturowej, oraz pokazać piękno wspólnych chwil na szlaku. Wiemy jak trudno konkurować dziś wobec atrakcji świata wirtualnego, dlatego chcemy gorąco prosić Państwa o wspólne działanie w tym zakresie.