MOJE MIASTO BEZ TAJEMNIC 25.06.2011

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W SANOKU NA ROK 2011 W RAMACH „ALTERNATYWY INNE NIŻ SPORT”

PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanok  zaprasza
Młodzież Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na:
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Sanoku

„MOJE MIASTO BEZ TAJEMNIC”

 

„Legendy w kamieniach zaklęte”

25.06.2011r. (sobota)

 

Narzekasz na brak przygód?

Umierasz z nudów?

                                                                                                                Wybierz się z nami !

godz. 9.00 -  zbiórka Rynek (obok fontanny)
Przejście piesze: Rynek – Bykowce - Pomniki przyrody (Ostańce skalne: Duży Kamień, Mały Kamień) – Granicka - Liszna – Rynek

czas przejścia:
ok. 6 godz. (zakończenie ok. godz. 15.00)

Zapewniamy:
   - ubezpieczenie
   - obsługę przewodnicką – Przewodnik Sabina Pelc-Szuryn
   - opiekę pedagoga - Pedagog ulicy Ewelina Krauze

 

Zapisy do 22.06.2011r.:
Biuro O/PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul 3 Maja 2,
E-mail: pelc.sabina@interia.pl, pedagogulicy.sanok@gmail.com
* od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach
Planowany termin zajęć w okresie od 01.05.2011r. do 31.12.2011r
INFORMACJE: www.przewodnikgorski.biz, www.pttk.avx.pl, www.sanok.pl