Aktualności

 • MOJE MIASTO BEZ TAJEMNIC 25.06.2011

  W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  W SANOKU NA ROK 2011 W RAMACH „ALTERNATYWY INNE NIŻ SPORT”

  PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanok  zaprasza
  Młodzież Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na:
  Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Sanoku

 • SPŁYW KAJAKOWY DO ULUCZA

   

  Oddział PTTK„Ziemia Sanocka” - Klub Kajakowy  PTTK w Sanoku
  zapraszają na

 • TURYSTYKA MOTYWACYJNA

   

  - TURYSTYKA MOTYWACYJNA - to wyjazdy turystyczne organizowane głównie na zlecenie pracodawców dla swoich pracowników, w celu zachęcenia ich do współpracy zespołowej, integracji,

                                                     - zwiększenia poczucia lojalności wobec firmy

 • EKO-TURYSTYKA

   

  - EKO-TURYSTYKAjest to zwiedzanie zorientowane na poznawanie osobliwości przyrody i kultury poprzez obcowanie z przyrodą

                                      - poznawanie tajników natury oraz przyczyniając się do jej ochrony

 • TURYSTYKA KAJAKOWA

   

  - TURYSTYKA KAJAKOWAnajbardziej pożądanymi cechami szlaków wodnych są: czystość wód i powietrza, cisza, atrakcyjność widokowa krajobrazów, lesistość terenów nadbrzeżnych, możliwość obcowania z naturą – wszystkich tych wspaniałych wrażeń dostarcza spływy dziką, nieskażoną rzeką San 

  DO UPRAWIANIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ POTRZEBNE jest : 

  - DOBRY STAN ZDROWIA

 • TURYSTYKA ROWEROWA

   

  - TURYSTYKA ROWEROWAjest to forma aktywnego wypoczynku poprzez wycieczki rowerowe szlakami rowerowymi oraz atrakcyjnymi trasami

  DO UPRAWIANIA TURYSTYKI ROWEROWEJ POTRZEBNE jest :

  - DOBRY STAN ZDROWIA

  - CHEĆ POZNAWANIA

 • TURYSTYKA OBJAZDOWA (AUTOKAROWA, SAMOCHODOWA)

    - TURYSTYKA OBJAZDOWA (AUTOKAROWA, SAMOCHODOWA) - turystyka ta polega na przemieszczaniu się osób podróżujących mechanicznymi środkami transportu

  DO UPRAWIANIA TURYSTYKI OBIAZDOWEJ POTRZEBNE jest : 

                                                                                                                       - CHEĆ POZNAWANIA

 • TURYSTYKA PIESZA

    - TURYSTYKA PIESZA najchętniej wybierana forma turystyki to piesze wędrówki nizinne oraz górskie, które umożliwiają zwiedzanie zabytków kultury, jak zamki, zespoły zabudowy miejskiej, muzea oraz podziwiać niepowtarzalne widoki lub unikatowe gatunki flory i fauny

  DO UPRAWIANIA TURYSTYKI PIESZEJ POTRZEBNE jest : - DOBRY STAN ZDROWIA - CHEĆ POZNAWANIA

 • Bieszczady - wycieczka 3-dniowa

    1. DZIEŃ Duża Obwodnica Bieszczadzka (przejazd obwodnicą biegnącą przez najładniejsze krajobrazowo tereny Bieszczadów) Sanok - Lesko (zamek-pałac, synagoga, kirkut żydowski) - Hoczew (spotkanie z artystą malarzem) - Baligród - Jabłonki - Cisna - Wetlina - Przełęcz Wyżna - wyjście na Połoninę Wetlińską 1228 m do schroniska PTTK i z powrotem, ok. 3 godz. - Ustrzyki Górne - Ustrzyki Dolne (możliwość zwiedzenia Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego)  - Sanok 

   

 • MOJE MIASTO BEZ TAJEMNIC

   

  W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SANOKU NA ROK 2011
  W RAMACH „ALTERNATYWY INNE NIŻ SPORT”


   PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku
  zaprasza
  Młodzież Szkół Gimnazjalnychi Ponadgimnazjalnych na:

  Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Sanoku
  „MOJE MIASTO BEZ TAJEMNIC”

Strony